South Shore Chicago

מהי השקעת נדל”ן פסיבית?

השקעת נדל"ן פסיבית היא כל השקעה שלא דורשת מעורבות גבוהה של המשקיע בניהולה. בין סוגי השקעות נדל"ן פסיביות אפשר למנות: רכישת סינגל פמילי, רכישת מולטי פמילי והשקעה בפרויקט יזמי של הריסה ובנייה מחדש

במאמרים הקודמים דיברנו על הכנסה פסיבית וגם על עצמאות כלכלית, כדי להשיג אותן עלינו לייצר השקעות פסיביות. שהרי, אם ההשקעות לא פסיביות, אז המשקיע נדרש להשקיע את הזמן שלו בהפקתן ואז הן הופכות להיות אקטיביות. הרעיון בהשקעות פסיביות הוא שהמשקיע אכן משקיע את הונו בפרויקט אבל לא את הזמן שלו. הרעיון הוא שהמשקיע מרוויח את הזמן שלו בחזרה וההכנסות מיוצרות באמצעות הון המשקיע.

בהחלטה לבצע השקעת נדל”ן פסיבית נצטרך לבחור האם אנחנו מבצעים השקעת נדל”ן מניב או השקעת נדל”ן שמטרתה אקזיט.

ראשית, נציין כי אין השקעת נדל”ן שהיא פסיבית לחלוטין. כמעט בכל השקעה נדרשת מעורבות של המשקיע במידה כזו או אחרת. נקודה נוספת היא שככל שהמשקיע יותר פסיבי בהשקעה, כך העלויות שהוא יצטרך לשלם במישרין או בעקיפין למנהלים ויועצים חיצוניים היא גדולה יותר.

מהם סוגי השקעה פסיבית בנדל”ן?

פרויקט מולטי פמילי להשכרה או השבחה – פרויקט מולטי פמילי לרוב יכיל מספר רב של יחידות דיור בעלות של כמה מיליוני דולרים לפחות, כך שמרבית המשקיעים לא יוכלו לרכוש אותו לבד. לכן נדרשת כאן השקעה קבוצתית של משקיעים שתנוהל בידי חברה ייעודית שהם יקימו ולא תלויה באף אחד מהם. החברה תנוהל על ידי שותף מנהל והוא יהיה זה שינהל את ההשקעה עבור המשקיעים, אך גם יקבל על כך דמי ניהול. ההכנסות משכירות במקרה זה ישולמו על ידי חברת הפרויקט למשקיע בתדירות רבעונית או חודשית. כאן רמת הפסיביות גבוהה מאוד והמשקיע רק נהנה מדמי השכירות.

רכישת סינגל פמילי או קונדו – רכישת סינגל פמילי היא רכשה של בית בודד בארה”ב. הבית ינוהל על ידי חברת הניהול, אך זו לא תוכל לקבל החלטות הנוגעות בבית ללא מעורבות של המשקיע. למשל, החלטות על פינוי דייר, שיפוצים ותיקונים ועוד דרושים את המעורבות של בעל הנכס.

פרויקט יזמי של הריסת בניין קיים ובניית בניין חדש – בפרויקט יזמי, בהנחה שהמשקיע אינו היזם ואינו מנהל את הפרויקט אז רמת הפסיביות היא גבוהה. המשקיע רק משקיע בחברת הפרויקט ונהנה ממכירתו ומאקזיט. במידה ויש תקופה שבה המשקיע נהנה מתקבולים של דמי שכירות. ההחלטות שהמשקיע צריך לקבל הן מעטות ואלו מתקבלות בדרך כלל בצורת הצבעות בין המשקיעים השותפים בפרויקט. במקרים חריגים מאוד, במידה וההשקעה נקלעת לקשיים חשוב שהמשקיע יהפוך לאקטיבי ויתרום מהידע והניסיון שלו בקבלת החלטות חשובות.

נשמח לסייע בכל שאלה

South Shore Chicago

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן