אפשרויות למימון השקעות נדל"ן

 אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם בנקים מובילים בישראל למטרות מימון השקעות נדל"ן המתבצעות דרך פז גרופ.

השת"פ בא לידי ביטוי בכך שכל משקיע יכול לקבל מימון של עד 300  אלף שקל לתקופה של 10 שנים. ללא כל שיעבוד או בטחונות. בתנאי, שישקיע את כספי ההלוואה ברכישת נדל"ן בארה"ב בליווי החברה במסלול הליווי האישי או ההשקעה הקבוצתית.

מימונים של בנקים הינם לרוב עם שיעבוד ו/או לתקופות קצרות יותר (3-5 שנים). בשיתוף הפעולה שיצרנו ההלוואות ניתנות ללא בטחונות, ללא ערבים, וללא שיעבודים.

התנאים הטובים כמו גם האשראי שמעמיד הבנק למשקיעי החברה מצביעה על כך שהבנק מאמין בחברה כמו גם בנכסים.

* מתן ההלוואה וסכום הלוואה הינם לפי שיקול דעתו של הבנק ותלויים במספר פרמטרים כמו הכנסה חודשית רציפה, כושר החזר ועוד.

 אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם בנקים מובילים בישראל למטרות מימון ההשקעות.

השת"פ בא לידי ביטוי בכך שכל משקיע יכול לקבל מימון של עד 300 אלף ש"ח לתקופה של 10 שנים ללא כל שיעבוד או בטחונות, בתנאי שישקיע את כספי ההלוואה ברכישת נדל"ן בארה"ב בליווי החברה במסלול הליווי האישי או ההשקעה הקבוצתית.

מימונים של בנקים הינם לרוב עם שיעבוד ו/או לתקופות קצרות יותר (3-5 שנים). בשיתוף הפעולה שיצרנו ההלוואות ניתנות ללא בטחונות, ללא ערבים, וללא שיעבודים.

התנאים הטובים כמו גם האשראי שמעמיד הבנק למשקיעי החברה מצביעה על כך שהבנק מאמין בחברה כמו גם בנכסים.

* מתן ההלוואה וסכום הלוואה הינם לפי שיקול דעתו של הבנק ותלויים במספר פרמטרים כמו הכנסה חודשית רציפה, כושר החזר ועוד.

פז גרופ פועלת בשיתוף פעולה עם מספר בנקים מובילים בישראל

אין באמור משום הצעה או הזמנה לביצוע עסקה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר משקיעי חברת פז גרופ או חברות מטעמה בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, הכל בכפוף לתקנון והסכמיה של החברה. אין באמור משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות להשגת תוצאות כלשהן. נתוני התשואה המוצגים הן הערכות בלבד או דוגמא לתשואה שנבעה למשקיעים מסוימים בהשקעה מסוימת בה השתתפו. על כל רוכש להביא בחשבון שעסקות מסחריות כרוכות בסיכונים ובאי וודאות, ולכן על כל רוכש לבדוק את רמת הסיכון הגלומה בכל עסקה ואת מידת התאמתה לצרכיו.  החברה אינה ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.