מהי השקעת נדל"ן פסיבית?

South Shore Chicago

במאמרים הקודמים דיברנו שכדי להשיג הכנסה פסיבית ועצמאות כלכלית, עלינו לייצר השקעות פסיביות. שהרי, אם ההשקעות לא פסיביות, אז המשקיע נדרש להשקיע את הזמן שלו בהפקתן ואז הן הופכות להיות אקטיביות. הרעיון בהשקעות פסיביות הוא שהמשקיע אכן משקיע את הונו בפרויקט אבל לא את הזמן שלו. הרעיון הוא שהמשקיע מרוויח את הזמן שלו בחזרה וההכנסות […]