מה זה מולטי פמילי (Multi Family)?

מתחם מולטי פמילי בארצות הברית

בארה"ב קיימים מספר סוגי נכסים עיקריים, השונים אחד מהשני מבחינת אוכלוסית היעד, התשואה והביקושים לשכירות ומכירה: 1. סינגל פמיילי – בית פרטי, שלא צמוד אליו בקיר משותף אף בית נוסף 2. קונדו – דירה אשר נמצאת בקומפלקס של דירות                                 […]